ΔΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η λέξη Εθελοντισμός προέρχεται από το ρήμα «εθέλω» που σημαίνει θέλω πολύ. Πιστεύω πως όλοι έχομε μέσα μας έναν εθελοντή σε ύπνωση.
Ο σύγχρονος άνθρωπος κάποια στιγμή της ζωής του αντιλαμβάνεται πως δεν είναι δυνατό να περιμένει τα πάντα από το κράτος, και αποφασίζει να δράσει, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Έτσι γίνεται εθελοντής.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Η Ασφαλής Οδήγηση είναι Κοινωνική Προσφορά


Η πολύχρονη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και η διάθεση προσφοράς στον άνθρωπο για μείωση των οδικών ατυχημάτων, οδήγησαν τον Κωνσταντίνο Παπαδή να αποτυπώσει τις γνώσεις (θεωρητικές και τεχνικές) και την εμπειρία του σ’ αυτό το μικρό αλλά εξαιρετικό και ιδιαίτερα χρήσιμο βιβλίο.
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο και την ασφαλή οδήγησή του.
Παραθέτει σ΄ αυτό, προτάσεις οδικής ασφάλειας και πρακτικές συμβουλές κυκλοφοριακής αγωγής συμβάλλοντας κι αυτός στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Καθιστά το βιβλίο "Οικολογική και Ασφαλής Οδήγηση" πολύτιμο σύμβουλο και ″οδηγό″ χρήσιμων συμβουλών για κάθε οδηγό, ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει την καλύτερη επικοινωνία με το αυτοκίνητό του και να περιορίζει την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα και του οχήματος στη πρόκληση του οδικού ατυχήματος.
Κωδικοποιεί αποτελεσματικά τις ερωτήσεις που γίνονται από τους εξεταστές στους Υποψήφιους Οδηγούς κατά την πρακτική εξέταση και το κάνει πολύτιμο εγχειρίδιο προετοιμασίας τους.
Ειδικότερα το βιβλίο αυτό περιέχει, χρήσιμες και κατανοητές πληροφορίες για:
• Προετοιμασία του οδηγού και του αυτοκινήτου του πριν από κάθε ταξίδι, ώστε να γίνει αυτό με ασφάλεια, οικονομικά και οικολογικά, ακόμα και για κάποιους που δεν έχουν εξοικειωθεί με το αυτοκίνητο.
• Τα κύρια μέρη και εξαρτήματα του αυτοκινήτου με φωτογραφίες και συνοπτικές περιγραφές ώστε να γίνουν γνωστά στους οδηγούς, πού βρίσκονται, πώς δουλεύουν, τι χρησιμεύουν, αποκτώντας ουσιαστική εικόνα της λειτουργίας του αυτοκινήτου τους.
• Τις πιθανές αιτίες βλάβης διαφόρων εξαρτημάτων, βοηθώντας τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μόνοι τους, εάν είναι δυνατόν, σχετικά προβλήματα και να ελέγχουν βασικά τμήματα του αυτοκινήτου τους.
• Οδηγίες και κανόνες Ασφαλούς Οδήγησης που πρέπει να υιοθετούν και να εφαρμόζουν οι οδηγοί αποκτώντας συνείδηση κυκλοφοριακής αγωγής και οδηγητικής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, καθιστώντας ασφαλέστερη τη ζωή μας.
• Οδηγίες και κανόνες οικολογικής οδήγησης με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη λιγότερη κατανάλωση καυσίμων και συνεπώς λιγότερη ρύπανση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και φυσικά με οικονομικό όφελος.
• Ερωτήσεις και τις παραπομπές των απαντήσεών τους για την πρακτική εξέταση των Υποψηφίων Οδηγών.
Η διάδοση του περιεχόμενου του βιβλίου αυτού σε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας, συμβάλλει στην υιοθέτηση των προτάσεων οδικής ασφάλειας και πρακτικών συμβουλών κυκλοφοριακής αγωγής που παραθέτει, ώστε να προλαμβάνονται τροχαία ατυχήματα, και να αποφεύγονται θάνατοι.

E _ mail: info@kpapadis.gr, kpapadis26@gmail.com,
Website: http://www.kpapadis.gr/ , Τηλ.: 6945523524

Δεν υπάρχουν σχόλια: